Ngỡ ngàng con hẻm 100 năm không thay đổi giữa TP HCM

0
55

127 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 – TPHCM

Điện thoại: 028-3930.6262 / 028-3930.5376

Fax: 028-3930.4707